Saturday, February 26, 2011

charcoal drawings

i'm now drawing free-hand and i'm enjoying it so much! hindi kailangan masyado mag-isip e. hindi kagaya pag nagsusulat :(
need to do 2 more for my assignment!

No comments:

Post a Comment