Tuesday, November 23, 2010

dream 1

napanaginipan ko, may mga aswang sa loob ng bahay.
malapit na nila kong mahuli.

then day effect,
lumilipad na ko. may dala-dala kong malalaking puno na isang hilera.
pinantatakip ko sa sarili ko kasi nadaanan ko yung mga aswang sa labas.
hindi nila ko nakita. yung isang aswang may kausap sa cellphone!
nasa ibabaw ako ng isang ilog papunta sa likod ng bahay na inaatake nila
pero lumampas ako. binagsak ko yung mga puno sa ilog (na naisip ko eventually makikita ng mga aswang at malalaman nila ang ginawa ko)
dumaan muna ako sa isang supplies store para kumuha ng mga pampatay sa aswang.

pero may nakita kong sine. ang palabas tungkol sa mga aswang.
ayokong manood mag-isa pero nakita ko si judy ann santos sa labas
sabi ko ikuwento na lang niya sa kin ang movie.
then naging ibang tao na siya. lalaki pero hindi ko kilala kung sino.

No comments:

Post a Comment